Bộ Tài chính gửi DNKiT Công văn số 3824/BTC-QLKT ngày 27/04/2022 yêu cầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về kiểm toán


Để chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, ngày 27/04/2022 Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 3824/BTC-QLKT tới Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kiểm toán.

Theo chuỗi các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập nói chung, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) gửi tới các Ông Bà Tổng Giám đốc/ Giám đốc các DNKiT, hội viên, KTV Công văn số 3824/BTC-QLKT ngày 27/04/2022 của Bộ Tài chính TẠI ĐÂY để DNKiT thực hiện và phổ biến tới nhân viên công ty, thành viên nhóm kiểm toán nghiêm túc tuân thủ trong quá trình kiểm toán BCTC.

 VACPA sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin, văn bản pháp luật liên quan của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tổ chức các hội thảo, cuộc họp để phổ biến quy định pháp luật kiểm toán, các thực tế hành nghề, hỗ trợ tốt nhất cho các hội viên, KTV và DNKiT, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, từ đó nâng cao chất lượng thông tin cho công chúng và các bên liên quan.

Để có thêm thông tin chi tiết về Công văn số 3065/BTC-QLKT ngày 04/04/2022 vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 408

Đánh giá bài viết
Kết quả