Tuyển dụng nhân sự Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Tháng 5/2022


Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Hội viên tổ chức của VACPA, được thành lập tháng 11/2007 tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định giá, tư vấn tài chính, kế toán, thuế. VACO có văn phòng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

VACO đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại văn phòng Hà Nội và Hồ Chí Minh với vị trí và số lượng cụ thể như sau:

1.      Văn phòng Hà Nội:

-         Kiểm toán viên có kinh nghiệm: 03 người

-         Nhân viên dịch vụ kế toán: 04 người

2.      Văn phòng Hồ Chí Minh:

-        Kiểm toán viên có kinh nghiệm: 05 người

-        Nhân viên dịch vụ kế toán: 02 người

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link: http://vaco.com.vn/vi/Detailmenu/68/Co+hoi+tuyen+dung/

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 184

Đánh giá bài viết
Kết quả