BAN KIỂM TRA VACPA LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG VACPA VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Theo kế hoạch định kỳ, trong 2 ngày 18/7/2022 và 19/7/2022, Ban kiểm tra của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có buổi làm việc trực tiếp tại văn phòng của Hội (gồm Văn phòng Hà Nội và Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh), đồng thời kết nối trực tuyến 2 đầu cầu truyền hình với lãnh đạo và cán bộ, nhân viên VACPA để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, nhằm phục vụ cho kỳ họp của Ban Thường trực, Ban Chấp hành VACPA vào cuối tháng 7/2022. 

Về phía VACPA có TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, cán bộ phụ trách 2 văn phòng và một số cán bộ, nhân viên đại diện cho các bộ phận của 2 Văn phòng VACPA. Về phía Ban kiểm tra VACPA có sự tham dự đầy đủ của Ông Đàm Xuân Lâm - Trưởng Ban Kiểm tra và các thành viên của Ban Kiểm tra.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nhấn mạnh những công việc nổi bật đã hoàn thành, những cố gắng của văn phòng trong các hoạt động đào tạo, chuyên môn, đối ngoại, hội viên…Đồng thời, Văn phòng đã báo cáo các việc chưa hoàn thành và các khó khăn trong quá trình hoạt động.

Sau cuộc họp, theo phân công công việc, từng thành viên Ban Kiểm tra đã làm việc trực tiếp và trực tuyến với các cán bộ văn phòng Hội để trao đổi cụ thể tình hình thực hiện và đánh giá đầy đủ kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở đó có những đề xuất để hoạt động của Hội hiệu quả hơn và hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 đề ra.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 468

Đánh giá bài viết
Kết quả