Đặt câu hỏi

Tôi có vài câu hỏi, rất mong nhận được giải đáp từ VACPA: 1- Tôi có chứng chỉ CPA từ 2015, từ đó đến nay chưa học cập nhật thì có sao không? Nếu tôi muốn trở thành Hội viên chính thức thì cần phải làm thủ tục gì? 2- Nếu tôi muốn học cập nhật kiến thức, thì mức học phí học là bao nhiêu? Xin cảm ơn


Xin chào. Em có câu hỏi như sau: Em đã có Chứng chỉ Hành nghề kế toán số 0464/KET, hiện đang làm việc tại Công ty CP Dầu khí Thái Bình Dương (Tại TP Vũng Tàu) với Chức danh là kế toán trưởng. Dự kiến sắp tới Em Mở Công ty Dịch vụ kế toán tại Vũng Tàu. Hiện tại vẫn đang tham dự các Lớp cập nhật kiến thức do BTC giao cho Hội tổ chức. Giờ em muốn gia nhập Hội thì Em có đủ điều kiện theo quy định không ah? Nếu được gia nhập thì hồ sơ cần cung cấp bao gồm những hồ sơ gì? Và đăng ký gia nhập như thế nào? Xin Chân thành cảm ơn!


Tôi là kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước, có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm toán Nhà nước cấp thì có đủ điều kiện trở thành hội viên của VACPA không?


Xin chào mọi người. Tôi có câu hỏi muốn biết được câu trả lời là :"So sánh những điểm đổi mới trong kiểm toán năm nay so với những năm trước"


Xin chào mọi người. Tôi có câu hỏi muốn biết được câu trả lời là :"So sánh những điểm đổi mới trong kiểm toán năm nay so với những năm trước"


Em có thắc mắc về biểu 06, phụ lục xác nhận thời gian công tác. Cụ thể, em có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế tài chính - kế toán, nhưng ở 3 công ty khác nhau. - 1 công ty thì khoảng 3 năm (vì lý do cá nhân chưa biết họ có đồng ý xác nhận hay ko) - 1 công ty thì 2 năm nhưng ở quá xa, nhưng hiện tại rất khó và chi phí quá tốn kém để đi lại xin xác nhận. - Công ty hiện tại thì mới làm được chưa đến 06 tháng. vậy em có phải xin đủ xác nhận phụ lục 06 cả 3 công ty không. Em cảm ơn./.


Em có thắc mắc về biểu 06, phụ lục xác nhận thời gian công tác. Cụ thể, em có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế tài chính - kế toán, nhưng ở 3 công ty khác nhau. - 1 công ty thì khoảng 3 năm (vì lý do cá nhân chưa biết họ có đồng ý xác nhận hay ko) - 1 công ty thì 2 năm nhưng ở quá xa, nhưng hiện tại rất khó và chi phí quá tốn kém để đi lại xin xác nhận. - Công ty hiện tại thì mới làm được chưa đến 06 tháng. vậy em có phải xin đủ xác nhận phụ lục 06 cả 3 công ty không. Em cảm ơn./.

Attachments:   PHỤ LỤC SỐ 06.docx

Em có thắc mắc về biểu 06, phụ lục xác nhận thời gian công tác. Cụ thể, em có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế tài chính - kế toán, nhưng ở 3 công ty khác nhau. - 1 công ty thì khoảng 3 năm (vì lý do cá nhân chưa biết họ có đồng ý xác nhận hay ko) - 1 công ty thì 2 năm nhưng ở quá xa, nhưng hiện tại rất khó và chi phí quá tốn kém để đi lại xin xác nhận. - Công ty hiện tại thì mới làm được chưa đến 06 tháng. vậy em có phải xin đủ xác nhận phụ lục 06 cả 3 công ty không. Em cảm ơn./.


Tôi có một số thắc mắc về điều kiện thi chứng chỉ CPA như sau: 1. Môn "Quản trị rủi ro" có phải là môn học thuộc nhóm các môn đủ điều kiện thi quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư số 91/2017/TT-BTC:" Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính" không? 2. Tổng số đơn vị học trình của các môn liên quan trong các nhóm môn trên trên tổng số đơn vị học trình là 6,7% có đủ điểu kiện dự thi kiểm toán viên không? Rất mong hội tư vấn giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!


Tôi có một số thắc mắc về điều kiện thi chứng chỉ CPA như sau: 1. Môn "Quản trị rủi ro" có phải là môn học thuộc nhóm các môn đủ điều kiện thi quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư số 91/2017/TT-BTC:" Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính" không? 2. Tổng số đơn vị học trình của các môn liên quan trong các nhóm môn trên trên tổng số đơn vị học trình là 6,7% có đủ điểu kiện dự thi kiểm toán viên không? Rất mong hội tư vấn giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!


1234567891011 - 18
(Trang 1 / 18)