Đặt câu hỏi

Tôi là kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước, có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm toán Nhà nước cấp thì có đủ điều kiện trở thành hội viên của VACPA không?


Xin chào mọi người. Tôi có câu hỏi muốn biết được câu trả lời là :"So sánh những điểm đổi mới trong kiểm toán năm nay so với những năm trước"


Xin chào mọi người. Tôi có câu hỏi muốn biết được câu trả lời là :"So sánh những điểm đổi mới trong kiểm toán năm nay so với những năm trước"


Em có thắc mắc về biểu 06, phụ lục xác nhận thời gian công tác. Cụ thể, em có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế tài chính - kế toán, nhưng ở 3 công ty khác nhau. - 1 công ty thì khoảng 3 năm (vì lý do cá nhân chưa biết họ có đồng ý xác nhận hay ko) - 1 công ty thì 2 năm nhưng ở quá xa, nhưng hiện tại rất khó và chi phí quá tốn kém để đi lại xin xác nhận. - Công ty hiện tại thì mới làm được chưa đến 06 tháng. vậy em có phải xin đủ xác nhận phụ lục 06 cả 3 công ty không. Em cảm ơn./.


Em có thắc mắc về biểu 06, phụ lục xác nhận thời gian công tác. Cụ thể, em có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế tài chính - kế toán, nhưng ở 3 công ty khác nhau. - 1 công ty thì khoảng 3 năm (vì lý do cá nhân chưa biết họ có đồng ý xác nhận hay ko) - 1 công ty thì 2 năm nhưng ở quá xa, nhưng hiện tại rất khó và chi phí quá tốn kém để đi lại xin xác nhận. - Công ty hiện tại thì mới làm được chưa đến 06 tháng. vậy em có phải xin đủ xác nhận phụ lục 06 cả 3 công ty không. Em cảm ơn./.

Attachments:   PHỤ LỤC SỐ 06.docx

Em có thắc mắc về biểu 06, phụ lục xác nhận thời gian công tác. Cụ thể, em có hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế tài chính - kế toán, nhưng ở 3 công ty khác nhau. - 1 công ty thì khoảng 3 năm (vì lý do cá nhân chưa biết họ có đồng ý xác nhận hay ko) - 1 công ty thì 2 năm nhưng ở quá xa, nhưng hiện tại rất khó và chi phí quá tốn kém để đi lại xin xác nhận. - Công ty hiện tại thì mới làm được chưa đến 06 tháng. vậy em có phải xin đủ xác nhận phụ lục 06 cả 3 công ty không. Em cảm ơn./.


Tôi có một số thắc mắc về điều kiện thi chứng chỉ CPA như sau: 1. Môn "Quản trị rủi ro" có phải là môn học thuộc nhóm các môn đủ điều kiện thi quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư số 91/2017/TT-BTC:" Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính" không? 2. Tổng số đơn vị học trình của các môn liên quan trong các nhóm môn trên trên tổng số đơn vị học trình là 6,7% có đủ điểu kiện dự thi kiểm toán viên không? Rất mong hội tư vấn giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!


Tôi có một số thắc mắc về điều kiện thi chứng chỉ CPA như sau: 1. Môn "Quản trị rủi ro" có phải là môn học thuộc nhóm các môn đủ điều kiện thi quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư số 91/2017/TT-BTC:" Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính" không? 2. Tổng số đơn vị học trình của các môn liên quan trong các nhóm môn trên trên tổng số đơn vị học trình là 6,7% có đủ điểu kiện dự thi kiểm toán viên không? Rất mong hội tư vấn giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!


cho tôi hỏi, việc học và thi chứng chỉ KTV phải có điều kiện là đủ 3 năm kinh nghiệm làm trong ngành kế/kiểm mới được thi, hay 3 năm chỉ là điểu kiện để được cấp chứng chỉ KTV ạ?


Chào anh chị VACPA, em đã tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán từ tháng 6/2017, sau đó có thời gian làm vị trí trợ lý kiểm toán 7 tháng và chuyển sang vị trí kế toán cho đến bây giờ. Anh chị cho em hỏi em có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi kiểm toán viên vào tháng 11/2020 không ạ?


1234567891011 - 17
(Trang 1 / 17)