Đặt câu hỏi

Chào anh chị, theo thông tư 91/2017/TT-BTC, điều 4 điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này. Em có bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh vậy có được tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên không ạ.


Chào anh chị, theo thông tư 91/2017/TT-BTC, điều 4 điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này. Em có bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh vậy có được tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên không ạ.


Chào anh chị, theo thông tư 91/2017/TT-BTC, điều 4 điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này. Em có bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh vậy có được tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên không ạ.


Mọi người cho e ở bảng 1 e phải làm ntn ạ?


Chào anh chị VACPA ạ! Anh/chị cho em hỏi: em đã có chứng chỉ FIA (ACCA cấp năm 2015), em có kinh nghiệm 1.5 năm kiểm toán và 2.5 năm làm kế toán. Vậy để lấy chứng chỉ CPA Việt Nam em có được thi chuyển đổi không ạ? Nếu có thì phải thi những môn nào ạ? Em cảm ơn!


Cho tôi hỏi là lịch thi chứng chỉ kiểm toán của bộ tài chính năm 2018 khi nào ạ???


88952634


88952634s3


88952634-0


88952634


1234567891011 - 16
(Trang 8 / 16)