Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

231

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVN VIỆT NAM

 

AVN_AUDIT thành lập 28/06/2013.

 

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.

 

Vốn điều lệ: 5.000.000.000đồng (Năm tỷ đồng)

 

Địa chỉ:            Số 36 Phạm Hồng Thái, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:         0500. 3942345

Fax:                  0500.3942345

Email:               mail@avnaudit.vn

Website:           www.avnaudit.vn

 

Assessment
Result